Casa Verde • cadastru - geodezie - topografieSuceava ,Str. Stefan Cel Mare
nr. 51 Bl. A2 Sc. C Ap. 2
casaverde_sv@yahoo.com
constantin@toposv.ro

Servicii

Ne adresam deopotriva persoanelor fizice si celor juridice cu o gama de servicii foarte variata, dintre care amintim:

 • Cadastru si intabulare pentru garsoniere, apartamente, constructii, terenuri intravilane si extravilane;
 • Intabulare constructii noi;
 • Dezmembrari, parcelari de terenuri intravilane si extravilane;
 • Dezmembrari constructii (blocuri) pe apartamente, boxe, garaje si parti comune;
 • Comasari si/sau alipiri de terenuri intravilane si extravilane;
 • Identificare si trasare (intarusare) teren;
 • Rectificari si actualizari documentatii cadastrale;
 • Relevee constructii;
 • Masuratori GPS;
 • Indesirea retelei de sprijin si retele de microtriangulatie;
 • Planurilor de situatie la diferite scari;
 • Studii topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii civile si industriale, drumuri si poduri, cai ferate, ibunatatiri funciare, etc.);
 • Masuratori topografice si avizarea documentatiilor la Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru:
  • -Certificate de Urbanism
  • -Planuri de Urbanism Zonal (P.U.Z.)
  • -Planuri de Urbanism de Detaliu (P.U.D.)
  • -Planurilor de situatie necesare proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.).
 • Trasare teren conform documentatiei cadastrale si eliberarea Procesului Verbal de Trasare;
 • Trasari constructii civile si industriale, drumuri si poduri, cai ferate;
 • Masuratori pentru realizarea profilelor transversale si longitudinale;
 • Masuratori topografice pentru calculul volumelor.