Casa Verde • cadastru - geodezie - topografieSuceava ,Str. Stefan Cel Mare
nr. 51 Bl. A2 Sc. C Ap. 2
casaverde_sv@yahoo.com
constantin@toposv.ro

Topografie

 • Studii topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii civile si industriale, drumuri si poduri, cai ferate, imbunatatiri funciare, parcuri eoliene, etc.);
 • Masuratori topografice si avizarea documentatiilor la Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru:
  • -Certificate de Urbanism,
  • -Planuri de Urbanism Zonal(P.U.Z.),
  • -Planuri de Urbanism de Detaliu(P.U.D.),
  • -Planuri de situatie necesare proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire(P.A.C.).
 • Trasare teren conform documentatiei cadastrale si eliberarea Procesului Verbal de Trasare;
 • Trasari constructii civile si industriale, drumuri si poduri, cai ferate;
 • Masuratori pentru realizarea profilelor transversale si longitudinale;
 • Masuratori topografice pentru calculul volumelor.
 • Studii ale adancimilor lacurilor si/sau raurilor;
 • Harti ale formei reliefului subacvatic;
 • Calcul de volum si suprafete ale apelor statatoare si curgatoare;
 • Monitorizarea evolutiei excavarilor in balastiere;
 • Profile transversale si longitudinale pe rauri si lacuri;
 • Determinari depozite de aluviuni.